22/03/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 9 maart kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De resultaten van de projectgroep Beroepsbekwaamheid werden voorgesteld. Verder gaf de douaneadministratie toelichting over de geplande wijziging van artikel 84 DA, de voorwaarden voor ontheffing van zekerheid bij een vergunning doorlopende zekerheid transit en de gevolgen van arrest C-661/15 (terugbetalingsdossiers) enerzijds en van arrest Hamamatsu (C-529/16) anderzijds. De dienst Tarief gaf een presentatie over de bindende tariefinlichtingen.

Lees meer informatie in het verslag en de presentaties.