22/11/2016 Nalatigheidsinteresten inzake douanerechten

Volgens de UCC zijn de nalatigheidsinteresten gelijk aan de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet (momenteel 0%), vermeerderd met twee punten (zie art. 114 van de UCC).

De Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen stelt dat bij een laattijdige betaling een jaarlijkse interest van 9,6 % verschuldigd is (zie art. 311 van de AWDA).

Volgens de hiërarchie van de wetgeving gaat de Europese Verordening voor op de nationale wet. De Belgische AWDA zal in een later stadium worden aangepast.

De nalatigheidsinteresten inzake douanerechten zijn dus de volgende:

- Schulden ontstaan voor 1 mei 2016: 9,6 %

- Schulden ontstaan vanaf 1 mei 2016: 2,00 %

Er zijn geen nalatigheidsinteresten verschuldigd indien het in te vorderen bedrag kleiner is dan 10 € (zie artikel 114 punt 4).

De rentevoet kan variëren, want deze wordt maandelijks gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Inzake accijnzen blijft de rentevoet van 9,6 % van toepassing. Een aanpassing van deze rentevoet wordt besproken binnen het Nationaal Forum.