22/11/2018 Brochures e-commerce accijnsgoederen online

Binnen de werkgroep Accijnzen werden 2 brochures opgesteld rond e-commerce van accijnsgoederen. Die zijn nu te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

De ene brochure handelt over e-commerce vanuit België. Die beperkt zich enkel tot de accijnswetgeving en verpakkingsheffing. Met deze informatie hoopt de AAD&A ondernemingen op een vlotte en meer geïnformeerde manier op weg te helpen met hun verkopen via een Belgische webshop.

De andere brochure heeft betrekking op e-commerce vanuit een andere lidstaat naar België. Ten onrechte gaat een webverkoper in een andere lidstaat er vaak van uit dat de betaling van accijnzen in één lidstaat van de EU hem vrijstelt van de betaling van de accijnzen in een andere lidstaat. Maar accijnzen zijn verschuldigd in de lidstaat waar de goederen worden geconsumeerd waardoor het belang van een goede controle voor elke lidstaat van belang is.

Ook aan de particulieren werd gedacht en daarvoor heeft de AAD&A een promofilmpje  en een FAQ gemaakt naar aanleiding van Black Friday morgen.