23/11/2017 Verplicht elektronische aankomstmelding voor exportcontainers

Tijdens de Stuurgroep van 10 november kwam het al ter sprake: vanaf 4 juni moeten de terminaloperatoren de aankomstmelding voor exportcontainers doen via een elektronisch bericht. Dit kan in Edifact-formaat (CODECO IN) of in XML-formaat (Charge Report met containernummer). Deze aanpassing gebeurt in het kader van de automatisering van het exportproces, waardoor het verwerken van de exportbewegingen efficiënter zal verlopen.

Het CODECO IN bericht kan vandaag al gebruikt worden om de aankomstmelding te doen. Het Charge Report zal in de komende maanden worden aangepast, zodat het ook kan worden gebruikt voor containers.

Vanaf maandag 4 juni 2018 zal het voor terminaloperatoren niet meer mogelijk zijn om de aankomstmelding van exportcontainers te doen via Excel-lijsten die aan het lokale hulpkantoor van de douane worden overhandigd. Voor bulkgoed, stukgoed en RORO is er nog geen datum vastgelegd waarop het gebruik van de Excel-lijsten zal verdwijnen.

Alle documentatie die de terminaloperatoren nodig hebben om de nodige ontwikkelingen te doen, waaronder de Message Implementation Guide, is terug te vinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Lees de officiële communicatie op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.