25/10/2018 Brexit en consolidatie

De leden van de subwerkgroep Consolidatie (van de werkgroep Uitgaan) stelden enkele tips op om te vermijden dat de uitvoer niet bevestigd wordt bij consolidatie. Ze hielden hierbij eveneens rekening met de impact van de brexit.

In geval van uitvoer met consolidatie worden goederen van meerdere verladers samen geladen op één vervoermiddel om uit te voeren.

Lees in de overzichtelijke presentatie hoe je je bij consolidatie beter kunt organiseren en kunt voorbereiden op de brexit.

Labels: