26/01/2017 Nieuw organigram Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Vanaf 1 maart werkt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen volgens een nieuw organigram. 

De regiomanagers worden regionale centrumdirecteurs. Ze worden verantwoordelijk voor de operationele aansturing op het terrein, de opdrachten en de resultaten binnen hun regio (EXECUTION). Het centrale niveau bepaalt welke taken de Algemene Administratie Douane en Accijnzen dienen op te nemen (WHAT), hoe deze taken worden uitgevoerd (HOW) en zorgt voor de nodige ondersteuning naar de operationele diensten toe (SUPPORT).

De structuur op centraal niveau wordt gereflecteerd in de regionale structuur. Dit om de communicatie met de centrale diensten te verbeteren.

In februari worden er informatiesessies georganiseerd voor het personeel van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Daarna volgen informatiesessies voor de private sector op regionaal niveau. Tijdens die informatiesessies worden de contactpunten van de diensten meegedeeld. Meer informatie volgt in februari.

 

Txt File: