8/02/2023 Verslag SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 26 januari. Onder andere issues met betrekking IDMS, NCTS p5 en AES kwamen aan bod. 

Raadpleeg de opvolgingstabel voor meer informatie.