01/02/2021 Verslag SWG Brexit

Op 18 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen.

Tijdens de vergadering gaf de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken meer informatie over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland anderzijds.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de operatoren deelden hun ervaringen van de eerste weken na Brexit.

Tot slot gaf de AAD&A meer informatie over de preferentiële oorsprongsregels uit het handels- en samenwerkingsakkoord en de nota die ze hierover publiceerde

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie. 

Labels: