08/07/2020 MIG e-Globalisaties

Heb je een vergunning EIDR om globalisatie toe te passen voor je douaneaangiftes? Dan zal je vanaf volgend jaar je werkprocedures verplicht moeten wijzigen. Je zal immers de volledige dataset van je zendingen waarop je globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen.

De dataset die je moet insturen is gebaseerd op de gegevenselementen van bijlage B van de UCC DA.

Begin volgend jaar begint een overgangsperiode waarin je je werkprocedures kan aanpassen aan bovenstaande. Zorg dus zeker dat je de nodige voorbereidingen treft en op tijd klaar bent! De douaneadministratie communiceert binnenkort een concrete tijdslijn van de uitrol.

Een alternatief voor de globalisatieaangiftes is de aangiftes transactioneel insturen.

De douaneadministratie verstuurt nog een brief aan alle bedrijven die beschikken over een vergunning EIDR met globalisatie. Ze zal eveneens in het najaar van 2020 een infosessie organiseren voor de betrokken bedrijven.

Voor meer informatie over de technische specificaties van de globalisatieaangiftes in PLDA kan je de documentatie (MIG) raadplegen hieronder.

Nog vragen? Stuur ze gerust naar plda.helpdesk@minfin.fed.be en vermeld in het onderwerp “e-Globalisaties”.