e-Globalisatie

28/01/2022 SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 27 januari. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen kwamen aan bod.

17/11/2021 e-Globalisatie - Update FAQ

Een update van de FAQ e-globalisaties is beschikbaar. De vragen ontvangen via mail zijn hierin opgenomen.

12/05/2021 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De leden kregen uitleg over de langetermijnleveranciersverklaring, de vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften en de e-globalisatie.

20/04/2021 E-globalisatie: Antidumping en compenserende maatregelen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen deelt mee dat goederen waarop antidumping of compenserende maatregelen van toepassing zijn, mogen worden aangegeven via e-Globalisatie. Als EIDR-vergunninghouder met mogelijkheid tot globalisatie dien je wel rekening te houden met enkele voorwaarden. Raadpleeg ze hier!

04/03/2021 Open Forum: e-Globalisatie 2 presentatie

Op 3 maart vond een sessie van het Open Forum plaats, met voor de tweede keer e-Globalisatie als onderwerp. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de pilootbedrijven, Streamsoftware en Scania Parts Logistics, gaven een presentatie.

11/02/2021 Open Forum: e-Globalisatie infosessie 2

Op woensdag 3 maart om 13u30 organiseert het Nationaal Forum opnieuw een Open Forum. Het onderwerp is e-Globalisatie. Heb je een vergunning EIDR met mogelijkheid tot globalisatie van je douaneaangiftes? Dan is dit Open Forum zeker voor jou!

15/10/2020 Open Forum: e-Globalisatie presentatie

Op 15 oktober vond de eerste sessie van het Open Forum plaats, met als onderwerp e-Globalisatie. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf samen met CRSNP (Customs Related Software and Network Providers) een presentatie. De deelnemers kregen informatie over de wettelijke bepalingen en de veranderingen voor de vergunninghouders. De software leveranciers gaven hun perspectief op de introductie van de Elektronische Globalisatie.

23/09/2020 Verslag projectgroep Globalisaties

Op 10 september kwamen de leden van de projectgroep Globalisaties samen. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen lichtte de openstaande punten toe. De ingebruikname van de eGlobalisatie zal een grote impact hebben op de huidige werkprocedure van betrokken bedrijven en bijgevolg de nodige voorbereiding vragen.

08/07/2020 MIG e-Globalisaties

Heb je een vergunning EIDR om globalisatie toe te passen voor je douaneaangiftes? Dan zal je vanaf volgend jaar je werkprocedures verplicht moeten wijzigen. Je zal immers de volledige dataset van je zendingen waarop je globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen. De technische documentatie (MIG) is nu beschikbaar.

10/01/2020 BE-Gate vs Globalisaties

In de werkgroep ICT-Softwareproviders rees de vraag wat de functionele verschillen zijn tussen BE-Gate en Globalisaties. Beide systemen hebben hun eigen functionaliteiten en zijn dus niet onderling verwisselbaar. We zetten de verschillen graag op een rijtje.

Abonneren op RSS - e-Globalisatie