10/01/2020 BE-Gate vs Globalisaties

In het systeem BE-Gate kan je als aangever van e-commerce goederen een gedefinieerde dataset insturen vóór de effectieve aankomst van deze goederen. Deze dataset gebruikt de douaneadministratie voor risicoanalyse. Je ontvangt van het systeem BE-Gate een bericht met welke zendingen geblokkeerd zijn voor controle en welke reeds vrijgegeven zijn. Zijn de zendingen kleiner dan of gelijk aan €22, dan hoef je niets meer te ondernemen. Zijn de zendingen echter groter dan €22, dan moet je ook nog een aanvullende aangifte indienen in PLDA.

Je kan BE-Gate ook gebruiken voor uitvoerzendingen. Voor uitvoer moet je enkel een aanvullende aangifte indienen in PLDA voor zendingen met een waarde vanaf €1000 of meer dan 1000 kg.

In BE-Gate zit geen berekeningsmodule, waardoor er geen betaling van btw en invoerrechten kan plaatsvinden. Vandaar dat het nodig is om een aanvullende aangifte te doen in PLDA voor alle zendingen waarvoor invoerrechten en/of btw verschuldigd zijn. BE-Gate heeft ook geen goederencomptabiliteit. Bovendien mag je BE-Gate niet gebruiken voor accijnsgoederen en -producten, goederen onderworpen aan vergunningen, verbods- of beperkingsmaatregelen.

Globalisaties verloopt volledig via PLDA, dus met berekening en betaling van de invoerrechten en btw en een goederencomptabiliteit. Er is geen beperking op het soort goederen die mogen aangegeven worden met een globalisatieaangifte.

Dus wat kan in BE-Gate:

 • Dataset insturen vóór aankomst van de goederen (bij invoer)
 • Dataset wordt gebruikt voor risicoanalyse
 •  Vrijgave/blokkeren zendingen
 •  Ook mogelijk voor exportzendingen
 •  Einde proces voor vrijgegeven zendingen tot € 22

Wat kan niet in BE-Gate:

 • Berekening en betaling van btw en/of invoerrechten
 • Goederencomptabiliteit
 • BE-Gate mag niet gebruikt worden voor accijnsgoederen en -producten, goederen onderworpen aan vergunning, verbods- of beperkingsmaatregelen

PLDA:

 • Aanvullende aangifte voor importzendingen met waarde > €22 
 • Aanvullende aangifte voor exportzendingen met waarde vanaf 1.000 euro of 1.000 kg

Verschil met globalisatie?

 • Dit proces verloopt volledig via PLDA (berekening en betaling btw en invoerrechten, goederencomptabiliteit) in 1 enkele beweging
 • Geen beperking op het soort goederen