09/07/2021 Open Forum: Oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone - Presentatie

Op 8 juli vond een sessie van het Open Forum plaats over de toepassing van de herziene oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone (PEM). De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf een presentatie aan de meer dan 100 geïnteresseerden. 

De presentatie kan je hier raadplegen.

De FAQ is in opmaak en publiceren we binnenkort.

Labels: