14/07/2020 Pilootproject Overbrenging RTO

Na de bespreking van de draftnota “Overbrenging van goederen in tijdelijke opslag” tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Binnenbrengen is er besloten een pilootproject op te zetten. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is op zoek naar bedrijven die hieraan wensen deel te nemen.

Voldoet jouw bedrijf aan de vooropgestelde voorwaarden, dien je kandidatuur dan zeker in! We hebben je input nodig om dit project tot een goed einde te brengen. Je stelt je kandidaat door het bijgevoegde document ingevuld door te sturen naar forumda@minfin.fed.be, ten laatste op 31/07. We voorzien te starten met de operationele testen vanaf september. 

Voorwaarden om te kunnen deelnemen:

 • Frauderisico mag niet toenemen door deelname aan het project
 • Beide RTO-vergunninghouders zijn  AEO-C vergund
 • Voeren van een passende voorraadadministratie
 • Aangepaste RTO-vergunning met vermelding van de locaties naar waar de goederen kunnen worden overgebracht

 

Verloop project:

 • Oproep kandidaten: Bij voorkeur zijn verschillende goederenstromen vertegenwoordigd:
  • Luchthaven – binnenland
  • Zeehaven – binnenland 
  • Zeehaven – zeehaven (!Met uizondering van transshipment)
  • Luchthaven – luchthaven (! Met uitzondering van transshipment)
  • Binnenland – binnenland  
 • Selectie van bedrijven door AAD&A
 • Aanvraag tot wijziging vergunningen bij het team Vergunningen, bevoegd over de RTO
 • Voorafgaande audit door team ABC bevoegd over de vergunning RTO 
 • Toekenning voorlopige vergunning
 • Testfase
 • Feedback aan AAD&A
 • Aanpassen/herbekijken procedure.