15/02/2024 MASP: PoUS - Update

Vanaf 1 maart 2024 kunnen operatoren gebruik te maken van het nieuwe EU Proof of Union (PoUS) systeem voor de aanvragen van de uniestatusbewijzen T2L en T2LF. Hiervoor dien je connectie te maken met het EU Customs Trader Portal.

Zie info: https://www.naforna.be/nl/nieuws/29022024-masp-pous-update

Planning:

Vanaf 01/03/2024 gaat het nieuwe systeem in productie:

  • Fase 1 - T2L/T2LF: Gaat in productie op 01/03/2024 en vervangt de papieren T2L- en T2LF-document
  • Fase 2 – Customs Goods Manifest (CGM): Staat gepland vanaf 01/03/2025, hiermee kan je voor meerdere zendingen en goederen uniestatusbewijzen aanvragen en controleren

T2L/T2LF die vóór deze datum via PLDA of een ander Europees systeem zijn verkregen, kan je wel nog gebruiken zolang ze geldig zijn. Alle marktdeelnemers dienen gebruik te maken van het EU Customs Trader Portal van TAXUD (toegang via UUMDS). Het betreft een verplichting waarvoor geen uitstel mogelijk is.

Hoe werkt het:

Nadat een T2L/T2LF-aanvraag is ingediend via het EU Customs Trader Portal, beoordeelt de Douane de aanvraag op basis van het resultaat van de risicoanalyse en de ingevulde gegevens. Voor Toegelaten afgevers (Vergunning ACP: Toegelaten afgever) vindt een registratie plaats in plaats van een T2L/T2LF-aanvraag en, als er geen risico wordt vastgesteld, volgt een automatische validatie. Na de douane- of automatische validatie ontvangt de operator een MRN-nummer en wordt zijn bewijs opgeslagen in de PoUS-database. De lidstaat waar de goederen worden aangeboden kan vervolgens het bewijs raadplegen en beslissen of hij de Uiestatus verleent of niet.

Indien gewenst, kan je zelf een bewijs afdrukken met behulp van de SRD-functie (Status Registration Document of a registered proof).

Je wenst een vergunning "Toegelaten Afgever" aan te vragen? Maak hiervoor gebruik van het CDMS - Customs Decisions Management System, door in te loggen op het EU Trader Portal. PoUS gaat immers na of de vergunning via deze weg werd aangevraagd.

Om een geldige aanvraag voor een ACP-vergunning in te dienen, moet de aanvrager de douaneautoriteit selecteren die bevoegd is voor de plaats waar hij zijn hoofdboekhouding inzake douane voert of waar deze beschikbaar is, en waar ten minste een deel van de activiteiten waarop het besluit betrekking heeft, wordt uitgevoerd. In het veld " Beschikkende douaneautoriteit " van het EU Customs Trader Portal dien je één van de volgende kantoorcodes te gebruiken:

  • Antwerpen: BE100011
  • Brussel: BE200011
  • Gent :  BE300011
  • Hasselt: BE400011
  • Luik / Eynatten: BE500011
  • Bergen :  BE600011
  • Leuven : BE700011

Technische informatie:

TAXUD voorziet momenteel geen API voor operatoren. Als operator dien je daarom een T2L/T2LF-aanvraag in te dienen via de gebruikersinterface van het EU Customs Trader Portal. De operator moet ook een PN indienen in het PoUS-Trader Portal, naast de PN (IETS007) in de nationale PN-component. De douaneautoriteiten van de lidstaten beschikken over een API om hun PN-systeem te verbinden met PoUS. Dankzij deze API kan België een oplossing ontwikkelen voor operatoren: op basis van zijn PN (IETS007) maakt de douane een presentatie (IEP04) aan en stuurt die naar PoUS.

Op die manier zal de operator in de toekomst maar één keer een aanvraag moeten dienen. Deze functionaliteit is momenteel echter nog in ontwikkeling, België tracht deze de komende maanden uit te rollen. In de tussentijd dienen operatoren hun aanvragen in te voeren in het EU Customs Trader Portal.

Testen is mogelijk via de conformiteitsomgeving van Taxud: https://conformance.customs.ec.europa.eu/euctp (link updated)

Nuttige Links:

Labels: