17/02/2023 MASP: ICS2 Deployment Window - Air

Op 1 maart 2023 start de EU met de uitrol van Release 2 van het “Import Control System versie 2 (ICS2)”. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via de lucht binnenkomen. Vanaf dan dienen Operatoren een “Entry Summary Declaration (ENS)” in te dienen via ICS2. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) vroeg hierop uitstel en zal ten laatste starten op 30 juni 2023. 

Om ervoor te zorgen dat je als operator je IT-systemen kan aanpassen is een "Deployment Window" voorzien. Dit is een periode (verscheidene maanden) die aan een operator kan worden toegekend indien hij niet tijdig klaar is om te connecteren met ICS2. 

Wens je gebruik te maken van het Deployment Window, vergeet dan niet je aanvraag in te dienen voor 1 maart 2023! In overeenstemming met de voorziene regelgeving dien je je aanvraag door te sturen naar de lidstaat waar je je EORI-nummer hebt aangevraagd. In België kan je dus enkel het Deployment Window aanvragen voor in BE toegekende EORI-nummers.

  • Air Carriers: Het Deployment Window eindigt op 30/06/2023. 
  • House Fillers, Post & Expres: Het Deployment Window eindigt op 02/10/2023

Hoe aanvragen? Hiervoor stuur je een e-mail naar de plda helpdesk met de volgende informatie:

  1. Naam van het bedrijf
  2. EORI 
  3. Rol(len) (air carrier, express carrier, postal operator, house level filer) 
  4. Geplande datum voor fase 1 conformiteitstests
  5. Geplande datum voor fase 2 conformiteitstests
  6. Verwachte datum van productielancering 
  7. Datum van uitrolvenster: van ... tot ...
  8. Contactpersoon

Raadpleeg de informatie over het Deployment Window en ICS2 op de website van de AAD&A.

Raadpleeg ook de website van Taxud voor meer informatie over ICS2 Release 2. Via CIRCAB kan je informatie terugvinden omtrent de "Go Live", Transitie van Fase 1 naar Fase 2, evenals trainingsvideos.

Labels: