MASP: Overzicht publicaties

We verzamelden enkele belangrijke publicaties omtrent het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) op, onder andere, de websites van de Europese Commissie, het Nationaal Forum en de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

Website Europese Commissie:

Website Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen:

Website Nationaal Forum:

Initiatieven Private Sector: