Open Forum: Message Implementation Guide PN/TS

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert het Nationaal Forum een Open Forum. Tijdens de sessie geeft de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen meer toelichting over de wijzigingen opgenomen in de nieuwe Message Implementation Guide PN/TS.

Agenda:

  • Overzicht wijzigingen MIG PN/TS (versie 23/09/2022 - link website AAD&A)
  • Feedback ontvangen vragen omtrent de MIG

We starten om 13.30u en ronden ten laatste af om 15u. De infosessie gaat door via Teams.

Inschrijven is nog mogelijk via mail.

Het Nationaal Forum informeert via het Open Forum betrokkenen over bepaalde onderwerpen gerelateerd aan douane en accijnzen.  Hierbij beperkt het Nationaal Forum zich niet tot zijn leden, maar tot iedereen die geïnteresseerd is. 

Hou onze website in de gaten voor volgende edities van het Open Forum!

Labels: