News


30/01/2017 Verslag werkgroep Algemene bepalingen online

Op 21 december heeft de werkgroep Algemene bepalingen zijn eerste vergadering gehouden. De berekening van de borg voor vergunningen doorlopende zekerheid kwam aan bod, evenals de nalatigheidsinteresten en het recht om gehoord te worden. Lees het verslag om de beslissingen van de Administratie te kennen, evenals de actiepunten rond de portofolio voordelen AEO, wederzijdse stages en erkende douaneopleidingen.

27/01/2017 Vergunningen doorlopende zekerheid inzake douaneschulden

Het Douanewetboek van de Unie (DWU) en haar Verordeningen voorzien in nieuwe regels voor de berekening van de te stellen zekerheid in het kader van de aanvraag voor een vergunning doorlopende zekerheid. Om diverse redenen vermeld in de omzendbrief “doorlopende zekerheid inzake douaneschulden” is het (nog) niet mogelijk bepaalde nieuwe regels reeds toe te passen. Lees de maatregelen die de Algemene Administratie Douane & Accijnzen neemt.

26/01/2017 Nieuw organigram Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Vanaf 1 maart werkt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen volgens een nieuw organigram. De nieuwe structuur zal de samenwerking tussen de verschillende diensten bevorderen. Ontdek het nieuw organigram.

05/01/2017 Verslag werkgroep Accijnzen online

De eerste vergadering van de werkgroep Accijnzen vond plaats op 20 december. Op de agenda stonden heel wat punten, o.a. het elektronisch systeem voor de terugbetalingen professionele diesel, de nieuwe werkmethodes over het toevoegen van herkenningsmiddelen en het denatureren van benzine en het mengen van energieproducten, accijnsvoordelen voor AEO's en douanevoordelen voor erkend entrepothouders.

04/01/2017 Verslag werkgroep Bijzondere regelingen online

De eerste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen vond plaats op 16 december. Lees in het verslag welke onderwerpen de werkgroep behandelt en de actiepunten die ze hierover heeft geformuleerd.

21/12/2016 Verslag werkgroep Uitgaan online

De werkgroep Uitgaan heeft zijn eerste vergadering gehouden op 9 december. Lees het verslag en bekijk de presentatie van de dienst Automatisering met de planning van de IT-processen gelinkt aan uitvoer.

30/11/2016 Update Q&A UCC

Vraag 38 (p. 26) over de nalatigheidsinteresten werd beantwoord in deze laatste versie van de Q&A UCC.

22/11/2016 Nalatigheidsinteresten inzake douanerechten

De nalatigheidsinteresten inzake douanerechten zijn de volgende:
- Schulden ontstaan voor 1 mei 2016: 9.6%;
- Schulden ontstaan na 1 mei 2016: 2%.

27/10/2016 - EORI bij invoer verplicht

Economische operatoren die invoeren zijn vanaf PLDA v17.0 (installatie gepland op 7 januari 2017) verplicht om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (vak 8).

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS