News


13/09/2017 Minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid

Op 1 september kwam de projectgroep "Beroepsbekwaamheid" samen. De leden bepaalden de minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid voor douanevertegenwoordigers enerzijds en AEO (niet-douanevertegenwoordigers) anderzijds.

12/09/2017 Customs Decision System

De werkgroep Bijzondere regelingen kwam bijeen op 6 september. De leden gaven een stand van zaken van de actiepunten van de vorige vergadering, o.a. over de gerealiseerde vereenvoudigingen bij vergunningsaanvragen en de rapportering uit PLDA. Het "Customs Decision System", het Europees systeem om grensoverschrijdende vergunningen aan te vragen, werd toegelicht.

01/09/2017 Update Q&A UCC

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een nieuwe versie van de Q&A over de UCC. Ze wijzigde het antwoord op vraag 104, over de overdracht van rechten en plichten bij het gebruik van de regeling 'bijzondere bestemming'.

31/08/2017 Onderhoudsweekend IT in september

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 9 en 10 september. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

25/08/2017 Van Edifact naar XML

Voor alle berichten met een bestaand equivalent in XML (d.i. SAD import en export) stopt EDIFACT op 1 januari 2018. Voor de andere berichten (NCTS en de Goederencomptabiliteit) wordt er overgegaan naar XML van zodra de processen worden herschreven.

22/08/2017 Regionaal overleg Leuven

Op 7 juli kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden zullen prioritair de implementatie van ECS verder opvolgen en stimuleren, met als eerste stap de verplichting om de aankomstmelding IE507 elektronisch in te sturen.

31/07/2017 Regionaal overleg Hasselt

Op 29 juni kwam de regionale werkgroep Hasselt bijeen. De vergadering vond plaats in Mechelen. De regionale douaneadministratie gaf toelichting over de lossingsverschillen bij T-documenten, anti-forestallingmaatregelen, 3 C's, de herbeoordeling van vergunningen en de verhuis van douanelocaties in Mechelen. De aanwezige leden van de privésector kregen de kans om vragen te stellen.

14/07/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 30 juni kwam de werkgroep Uitgaan bijeen. De convenors deelden mee welke alternatieve bewijzen voor uitvoer de douane aanvaardt. Wat betreft de alternatieve bewijzen bij transit, dit wordt verder verduidelijkt op Europees niveau. Er werd ook een stand van zaken gegeven van het project Maritime Single Window (IMO FAL 3 & 4), het voorstel van nieuwe definitie exporteur en het alternatief voor de domiciliëring bij uitvoer.

13/07/2017 Proces binnenbrengen

Op 6 juli kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen. De convenors deelden de vorderingen mee van het levend document (of conceptnota) over het proces binnenbrengen. Verder evalueerden de leden het pilootproject over de mondelinge aangiftes van terugkerende verpakkingsmiddelen. Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren het project ICS2, de LLP's, CCRM, e-commerce en lege containers met residu.

07/07/2017 Beroepsbekwaamheid voor AEO en douanevertegenwoordiger

De projectgroep Beroepsbekwaamheid is opgericht binnen de werkgroep Algemene bepalingen. Deze projectgroep moet zorgen voor een praktische invulling van de beroepsbekwaamheid voor AEO (volgens UCC) en voor douanevertegenwoordigers (volgens nationale wetgeving). De projectgroep kwam een eerste keer samen op 23 juni.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS