News


06/07/2017 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 23 juni kwam de werkgroep Communicatie en Marketing samen. De leden bespraken onder andere volgende zaken: de timing van de herwerking van de instructies, de klantenbevraging over klantgerichtheid die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in het najaar zal organiseren en de feedback op het AEO-seminarie over Customs Competence Centers.

05/07/2017 Verslag Stuurgroep

Op 27 juni kwam de Stuurgroep samen. Na het overlopen van de actiepunten van de vorige vergadering, bespraken de leden onder andere het overleg met Overleg Douane Bedrijfsleven Nederland op 6 oktober, de Algemene Vergadering op 4 oktober en het Strategisch comité op 26 september.

04/07/2017 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 14 juni kwam de werkgroep Algemene bepalingen samen. De leden bespraken o.a. de Borgakte plus in de praktijk, de aanpassing van de AWDA, de stages bij de douane voor AEO-bedrijven en de aanvraagprocedure voor de REX-certificatie.

03/07/2017 Regionaal overleg Gent van start

Op 8 juni organiseerde de regionale douaneadministratie te Gent, in samenwerking met Voka West-Vlaanderen en Voka Oost-Vlaanderen, het eerste regionaal overleg. De gastheer van het overleg, de Haven van Zeebrugge, werd voorgesteld door Patrick Van Cauwenberghe, Business Intelligence Director bij de Haven van Zeebrugge. Verder lichtte Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de nieuwe organisatiestructuur van de douane toe. Ook de structuur van regio Gent werd toegelicht, evenals de werking van het regionaal overleg.

21/06/2017 Vergunning geregistreerde afzender

Zoals aangekondigd in de werkgroep Accijnzen, kunnen bedrijven binnenkort een vergunning 'Geregistreerde afzender' aanvragen. Een geregistreerde afzender is gemachtigd om accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer die in het vrije verkeer worden gebracht.

20/06/2017 Intentieovereenkomst met Air Cargo Belgium

Op 2 juni ondertekenden vertegenwoordigers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en van de federatie Air Cargo Belgium een intentieovereenkomst. Hierin wordt de samenwerking tussen de douane en de luchtvrachtindustrie op BRUcargo structureel vastgelegd en geïntegreerd in de structuur van het Nationaal Forum.

19/06/2017 Mengen aan boord

Op de vergadering van 3 mei van de werkgroep Bijzondere regelingen hebben de convenors reeds het standpunt van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aangekondigd wat betreft mengen aan boord onder de vergunning Actieve veredeling. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

16/06/2017 Verslag WG ICT - software providers

De werkgroep ICT - software providers kwam bijeen op 18 mei. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: het testen en de issues van de elektronische DV1, het REX-systeem en de uitrol van NCTS-RW. Daarnaast stelden John Kerkhof en Hans Verbeeck "Nxtport" voor.

15/06/2017 Algemene vergadering op 4 oktober

Op 4 oktober 2017, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

14/06/2017 Nieuw: Werkgroep Controleprocessen

Op de vergadering van 15 mei besloot de werkgroep Niet-fiscale maatregelen zijn naam te wijzigen in 'werkgroep Controleprocessen'. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de taken van de werkgroep. De convenors zijn een questionnaire aan het opstellen. Aan de hand hiervan willen ze de pijnpunten in de controleprocessen blootleggen en samen met de leden zoeken naar oplossingen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS