News


MASP: Overzicht publicaties

We verzamelden enkele belangrijke publicaties omtrent het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) op, onder andere, de websites van de Europese Commissie, het Nationaal Forum en de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

17/06/2024 Algemene Vergadering: Presentatie

Op 14 juni vond de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De deelnemers kregen een stand van zaken met betrekking tot MASP en de herziening van het Sanctiebeleid. Ook de UCC-reform kwam aan bod.

5/06/2024 Onderhoudsweekend IT - 8 & 9 juni

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoud vindt plaats tijdens het weekend van 8 & 9 juni 2024. Er zal geen totale onderbreking van de toepassingen en e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.

30/05/2024 MASP: Timeframe Update

Een aangepaste versie van het timeframe voor de uitrol van de nieuwe applicaties in kader van het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) is beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

24/05/2024 Algemene Vergadering

De algemene vergadering van het Nationaal Forum zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni. Het MASP en de UCC-reform staan op de agenda

15/05/2024 MASP: Update Message Implementation Guide PN-TS/REN

Een update van de technische documentatie "PN/TS (Presentation Notification / Temporary Storage)" en "REN (Re-export notification)" is beschikbaar.

14/05/2024 Versag Regionaal Overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere MASP en EUDR kwamen aan bod.

6/05/2024 Preferentiële Oorsprong: Schorsing van COVID-19-gerelateerde maatregelen

Sinds 1 mei 2024 zijn de COVID-19-gerelateerde maatregelen met betrekking tot het overleggen van bewijzen van preferentiële oorsprong opgeschort. Dit houdt in dat vanaf deze datum alleen nog originele certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED die aan alle technische voorschriften voldoen, aanvaard worden als basis voor een verzoek om preferentiële tariefbehandeling binnen hun respectievelijke overeenkomst. In kader van de PEM-Conventie en in de herziene PEM-oorsprongsregels die bij wijze van overgang worden toegepast, is wel de mogelijkheid voorzien om certificaten inzake goederenverkeer op elektronische wijze af te leveren.

3/05/2024 Open Forum: ICS2R3 & PN/TS

Op 2 mei organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over ICS2 R3 en PN/TS. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf een toelichting aan meer dan 150 geïntresseerden. Tijdens de sessie lag de focus op release 3 van ICS2, die de focus op alle goederen die de EU binnenkomen via zee- en binnenwateren, weg & spoor legt. Ook de link met PN/TS kwam aan bod.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS