News


MASP: Overzicht publicaties

We verzamelden enkele belangrijke publicaties omtrent het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) op, onder andere, de websites van de Europese Commissie, het Nationaal Forum en de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

24/05/2024 Algemene Vergadering

De algemene vergadering van het Nationaal Forum zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni. Het MASP en de UCC-reform staan op de agenda

15/05/2024 MASP: Update Message Implementation Guide PN-TS/REN

Een update van de technische documentatie "PN/TS (Presentation Notification / Temporary Storage)" en "REN (Re-export notification)" is beschikbaar.

14/05/2024 Versag Regionaal Overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere MASP en EUDR kwamen aan bod.

6/05/2024 Preferentiële Oorsprong: Schorsing van COVID-19-gerelateerde maatregelen

Sinds 1 mei 2024 zijn de COVID-19-gerelateerde maatregelen met betrekking tot het overleggen van bewijzen van preferentiële oorsprong opgeschort. Dit houdt in dat vanaf deze datum alleen nog originele certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED die aan alle technische voorschriften voldoen, aanvaard worden als basis voor een verzoek om preferentiële tariefbehandeling binnen hun respectievelijke overeenkomst. In kader van de PEM-Conventie en in de herziene PEM-oorsprongsregels die bij wijze van overgang worden toegepast, is wel de mogelijkheid voorzien om certificaten inzake goederenverkeer op elektronische wijze af te leveren.

3/05/2024 Open Forum: ICS2R3 & PN/TS - Presentatie

Op 2 mei organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over ICS2 R3 en PN/TS. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf een toelichting aan meer dan 150 geïntresseerden. Tijdens de sessie lag de focus op release 3 van ICS2, die de focus op alle goederen die de EU binnenkomen via zee- en binnenwateren, weg & spoor legt. Ook de link met PN/TS kwam aan bod.

2/05/2025 Preferentiële oorsprong: Nota over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland

Op 1 mei trad de de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland in werking. Een informatienota over de oorsprongsregels en -procedures in beschikbaar.

30/04/2024 MASP: ICS2 R3 Deployment Window

De EU is volop bezig met de voorbereidingen voor de uitrol van Release 3 van het “Import Control System versie 2 (ICS2)”. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via maritiem (zee & binnenwater), weg en spoor binnenkomen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaat live (op 3 juni 2024. Vanaf dan dienen Operatoren een “Entry Summary Declaration (ENS)” in te dienen via ICS2.
Om ervoor te zorgen dat je als operator je IT-systemen kan aanpassen is een "Deployment Window" voorzien. Dit is een periode (verscheidene maanden) die aan een operator kan worden toegekend indien hij niet tijdig klaar is om te connecteren met ICS2.

25/04/2024 Verslag Regionaal Overleg Luik

Naast een Regionaal Overleg organiseert regio Luik een overleg, specifiek, met de operatoren actief op de luchthaven in Bierset. De leden kwamen samen op 20 februari

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS