News


MASP: Overzicht publicaties

We verzamelden enkele belangrijke publicaties omtrent het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) op, onder andere, de websites van de Europese Commissie, het Nationaal Forum en de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

29/02/2024 MASP: PoUS - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen communiceerde dat het vanaf 01 maart 2024 in principe verplicht is om uniestatusbewijzen via het PoUS-systeem aan te vragen (link). Evenwel, rekening houdende met de organisatorische impact en de beperkte periode waarin je je als operator kon voorbereiden, besliste de AAD&A dat het tot nader order mogelijk blijft om de Uniestatusbewijzen nog steeds via de vertrouwde procedure aan te vragen (PLDA).

27/02/2024 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen samen op 2 februari. Onder andere EUDR, MASP en 3C kwamen aan bod.

21/02/2024 MASP: Verslag Projectgroep Air

Op 8 februari kwamen de leden van de Projectgroep Air een tweede maal samen. Deze werkgroep is een initiatief van de Air Cargo Belgium en brengt de luchthavens van Bierset, Zaventem & Oostende samen. Dit met het oog op de overstap naar ICS/2 en de implementatie van PN/TS evenals het stroomlijnen van processen.

20/02/2024 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van het Regionaal Overleg Leuven kwamen samen op 31 januari. Onder andere ECS, ICS en MASP kwamen aan bod.

15/02/2024 MASP: PoUS - Update

Vanaf 1 maart 2024 kunnen operatoren gebruik te maken van het nieuwe EU Proof of Union (PoUS) systeem voor de aanvragen van de uniestatusbewijzen T2L en T2LF. Hiervoor dien je connectie te maken met het EU Customs Trader Portal.

13/02/2024 EMCS: Cross-check AES

Gezien de herziening van de planning AES, kan een uitvoeraangifte nog steeds in PLDA ingediend worden gedurende bepaalde tijd. De dienst Accijnswetgeving publiceerde hieromtrent een bijkomende nota over de implementatie van EMCS 4.1.

12/02/2024 MASP: AES - Herziening Planning

In principe zou de nieuwe applicatie voor het insturen van de Uitvoeraangiften, Automated Export System - AES, live gaan op 13 februari 2024 (conform de timing zoals voorzien in de publicatie op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen). Om een goede uitrol te garanderen besloot de AAD&A om de planning te herzien. AES zal live gaan op woensdag 17 april 2024

30/01/2024 Onderhoudsweekend IT - 3 & 4 februari

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoud vindt plaats tijdens het weekend van 3 en 4 februari 2024. Er zal geen totale onderbreking van de toepassingen en e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS