News


Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

31/03/2023 Verhoging van de bijzondere accijns

Op 1 april 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof. Raadpleeg hier de te volgen stappen.
Met deze verhoging wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 01-01-2022.

20/03/2023 MASP: Timeframe

Tijdens de vergadering van de Werkgroep Operations in december gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) een overzicht van het MASP-Timeframe. Een update is beschikbaar

17/03/2023 Open Forum: ICS2 - Release2 - Presentatie

Op 17 maart organiseerde het Nationaal Forum een sessie van het Open Forum omtrent ICS2 – Release 2. De deelnemers kregen, onder andere, meer informatie over de beoogde de planning, de transitie van Release 1 naar Release 2 en het Conformance Testen.

15/03/2023 Go Live EMCS 4.0 - Update

Sinds 13 februari 2023 dien je voor overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen gebruik te maken van EMCS, zoals reeds het geval was voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling. Vanaf de 15/03/2023 kan je de vergunningen "Gecertificeerde Afzender (CA)" en "Gecertificeerde Geadresseerde (CC)" aanvragen via MyMinfin!

07/03/2023 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het Regionaal Forum Luik kwamen op 19 januari bijeen. Tijdens deze bijeenkomst gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informate over de te raadplegen bronnen inzake douanerichtlijnen, de invoer van accijnsgoederen en de sancties tegen Rusland/Belarus.

6/03/2023 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 17 februari. Onder ander onderstaande agendapunten kwamen aan bod:

02/03/2023 Onderhoudsweekend ICT - 11 & 12 Maart

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) mogelijk niet toegankelijk. Het volgende onderhoudsweekend is voorzien op 11 & 12 maart.

1/03/2023 MASP: ICS2 Deployment Window - Air - Update

Op 28 februari ging de “Trans-European Coordination Meeting for ICS2” door. Tijdens deze meeting gaf de Europese Commissie (DG Taxud) meer uitleg over het Deployment Window voor ICS2 Release 2. In de presentatie kan je enkele aanbevelingen terugvinden, maar ook informatie omtrent specifieke situaties.

28/02/2023 Open Forum: ICS2 - Release 2

Op 17 maart om 10.30u organiseert het Nationaal Forum een Open Forum met als onderwerp ICS2. De focus ligt op Release 2. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via de lucht binnenkomen. Inschrijven is mogelijk!

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS