News


Open Forum: Infosessie ICS2

Op donderdag 29 oktober om 10u organiseert het Nationaal Forum de tweede editie van het Open Forum, met als onderwerp ICS2. Ben je betrokken bij het binnenbrengen van goederen in de EU? Dan is deze infosessie voor jou! Kom meer te weten over de uitrol en de daarmee gepaarde veranderingen van ICS2.

16/10/2020 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 9 oktober kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Ze kregen een stand van zaken over de berichten vanuit "KIS-SIC", "3C" & "User Experience". Tot slot gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen aan dat ze binnenkort de eerste "AAD&A Nieuwsbrief" zal versturen.

15/10/2020 Open Forum: e-Globalisatie presentatie

Op 15 oktober vond de eerste sessie van het Open Forum plaats, met als onderwerp e-Globalisatie. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf samen met CRSNP (Customs Related Software and Network Providers) een presentatie. De deelnemers kregen informatie over de wettelijke bepalingen en de veranderingen voor de vergunninghouders. De software leveranciers gaven hun perspectief op de introductie van de Elektronische Globalisatie.

14/10/2020 Handelsovereenkomst EU - Canada

De Algemene Administratie van de Douane & Accijzen heeft een overzicht opgesteld waarin je de oorsprongsregels en -procedures van de "Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (CETA)" kan terugvinden. Het document is te raadplegen via Fisconetplus.

07/10/2020 Uitzondering INF-SP voor Finland

Sinds 3 augustus is het mogelijk om in België gebruik te maken van INF-SP, het systeem van de Europese Commissie voor de vergunningen bijzondere douaneregelingen (actieve veredeling / passieve veredeling) alsook voor nationale en grensoverschrijdende vergunningen. De Finse Douane laat weten dat het wegens technische problemen nog geen gebruik maakt van het INF-SP. Economische operatoren en douanediensten blijven dus met Finland de papieren versie van het INF-bulletin en de e-mailcommunicatie gebruiken.

06/10/2020 Informatieve nota Douanewaarde & Onderwaardering

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst de operatoren te informeren over het belang van de juiste douanewaarde en de problemen bij onderwaardering van ingevoerde goederen. De nota kan je hier terugvinden.

05/10/2020 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van het regionaal overleg Leuven kwamen op 18 september samen. Ze kregen meer inzicht in de vele IT-projecten die lopende zijn of van start zullen gaan bij de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. Daarnaast volgde een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, van Be-gate en van de noodprocedure ECS.

02/10/2020 Verslag WG Europese en algemene bepalingen

Op 21 september kwamen de leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen voor de eerste keer samen. Ze bespraken de aanpassingen van de boetecatalogus en kregen toelichting over de lijst met preferentiële oorsprongsakkoorden, KIS-SIC en de vernietiging van niet-Uniegoederen onder de regeling actieve veredeling. Tot slot was er aandacht voor de agendapunten van de Trade Contact Group.

01/10/2020 Update Covid-19: Wijziging goederencodes voor mondmaskers

De Europese Commissie past op 3 oktober TARIC, het geïntegreerd tarief van de Europese Unie, aan. Met deze aanpassing kan je een beter onderscheid maken tussen de verschillende soorten mondmaskers.

30/09/2020 Open Forum: Infosessie eGlobalisaties

Op donderdag 15 oktober om 10u organiseert het Nationaal Forum de eerste editie van het Open Forum. Het onderwerp is eGlobalisaties. Heb je een vergunning EIDR met mogelijkheid tot globalisatie van je douaneaangiftes? Dan is dit Open Forum voor jou! Kom te weten wat er voor jou wijzigt en hoe je je reeds kunt voorbereiden op de verplichtingen die gelden vanaf 1 februari 2022.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS