News


05/12/2019 Ondersteuning voor Customs Competence Centers

Zoals aangekondigd op de vergadering van de werkgroep Communicatie & Marketing werden er begin 2019 enkele succesvolle pilootprojecten rond 3C (customs competence center) opgezet. Mede door het succes van de pilootprojecten wenst de Algemene Administratie Douane & Accijnzen ook in de toekomst customs competence centers in België op actieve wijze te blijven ondersteunen.

02/12/2019 Visiedocument Community Systems

Een update van het Visiedocument Community Systems is beschikbaar. Op basis van de ontvangen feedback heeft de Administratie het document verder geoptimaliseerd. Dit door onder andere een paragraaf over Privacy toe te voegen.

26/11/2019 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 18 november kwamen de leden van de Projectgroep Beroepsbekwaamheid samen. Na een negatief advies van de Raad van State zal de oprichting van de Commissie die gespecialiseerde opleidingen inzake douane en accijnsreglementering kan erkennen per wet vast te stellen.

25/11/2019 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen op 8 november samen. Ze bespraken de feedback van de Algemene vergadering van 16 oktober en besloten om op de volgende vergadering van de Stuurgroep voor elke werkgroep de strategische prioriteiten 2020 vast te leggen. Een samenwerkingsovereenkomst over ICT tussen de douaneadministratie en de leden van de werkgroep ICT is in de maak.

18/11/2019 Nota Brexit - Update

Een update van de Nota Brexit, opgesteld door de douaneadministratie, in overleg met de privésector, is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

07/11/2019 Verslag regionaal overleg Brussel

Het regionaal overleg Brussel, dat plaatsvond op 17 oktober, ging gepaard met een Tarbel-event. Naast een stand van zaken omtrent brexit en een uiteenzetting over de werking van de douaneattachés kregen de leden informatie over de nieuwe Tarbel webapplicatie.

06/11/2019 Verslag regionaal overleg Bergen

De douaneadministratie Bergen organiseerde het regionaal overleg op 15 otkober. Er werd toelichting gegeven "AEO", "Goedgekeurde Laad- en losplaats", "Entry into the Records" & Brexit. De aanwezige leden kregen meer inzicht in de werking van de Douaneattachés.

05/11/2019 Verslag WG ICT - software providers

De vergadering van de Werkgroep ICT - Softwareproviders vond plaats op 26 september. Onder andere volgende punten werden besproken: Globalisaties, IE507 & Tarbel. Verder werd er een stand van zaken gegeven met betrekking tot "aangifte Type D" & "PLDA". Tot slot kregen de leden een update omtrent NCTS phase 5.

04/11/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 27 september. Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud & Be-gate. Tijdens de meeting stelden de leden van Air Cargo Belgium de resultaten van hun interne brainstorming voor aan de Administratie.

31/10/2019 Verslag WG Uitgaan - Update

Op 27 september vond de vergadering van de Werkgroep Uitgaan plaats. Onder andere de "Kennisgeving van Wederuitvoer" en het "Elektronisch exportmanifest" kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een stand van zaken over bericht IE507. Het informatieve document opgesteld door de Haven van Antwerpen en Douane en Accijnzen - Regio Antwerpen, met aandacht voor de impact van Brexit op short sea bewegingen, kan je raadplegen in het verslag.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS