News


27/11/2020 Informatieve nota Brexit - Zeebrugge & Gent

De regionale component Gent van de Douane en Accijnzen heeft twee informatieve Brexit nota's uitgewerkt. De nota "Brexit Gent" en de nota "Brexit Zeebrugge" bevatten een overzicht van de geldende wetgeving, instructies en praktische procedures die van toepassing zijn in de haven van Gent en de haven van Zeebrugge.

26/11/2020 Extra regionaal overleg Gent - Brexit

Op 17 november verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent voor een extra sessie over Brexit. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf meer uitleg over de uitvoer- en invoeraangiften in PLDA en de te gebruiken landencodes, alsook aanbevelingen voor het gebruik van T-documenten. Daarnaast lichtten enkele operatoren hun activiteiten in de haven van Zeebrugge toe.

25/11/2020 Verslag regionaal overleg Luik

Op 22 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Luik samen. De leden kregen informatie over het Goods Movements Tracking System uitgewerkt door Liège Airport, de noodprocedure voor Be-Gate en de afhandeling van geschillen op de luchthaven. Ook de verdere uitbouw van de activiteiten van het regionaal forum alsook de vertegenwoordiging van de regio in de nationale werkgroepen kwamen aan bod.

24/11/2020 Open Forum: ICS2 - FAQ

Op 29 oktober organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over ICS. Raadpleeg de eerste versie van de FAQ hier.

18/11/2020 Verslag SWG Brexit

Op 9 november kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over de onderhandelingen, de lopende en geplande communicatiecampagnes, consolidatiezendingen en het protocol Noord-Ierland.

13/11/2020 Verslag SWG Consolidaties

Op 9 november kwamen de leden van de subwerkgroep Consolidaties samen. Tijdens de vergadering kregen ze meer inzicht in de werkmethode voor geconsolideerde zendingen, opgesteld door de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

09/11/2020 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen op 30 oktober samen. Na het overlopen van de actiepunten van de vorige vergadering, bespraken ze de feedback van de Open Fora over e-Globalisaties en ICS2. Verder gaven de convenors een korte stand van zaken van hun werkgroepen.

04/11/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 30 april 2021 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

03/11/2020 Preferentiële oorsprong: informatienota EU-Ghana

Op 20 augustus 2020 is het nieuw protocol betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking van het tijdelijke economisch partnerschapsakkoord tussen de Europese unie en haar lidstaten enerzijds en Ghana anderzijds, in werking getreden. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft hierover een informatieve nota opgesteld. Je vindt er een aantal praktische bepalingen inzake het oorsprongsbewijs samen met de belangrijkste elementen uit het oorsprongsprotocol.

30/10/2020 Nieuwsbrief Oktober

De nieuwsbrief van oktober is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS