News


Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

30/06/2022 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het regionaal overleg Luik - Luchthaven kwamen op 13 juni samen. Tijdens de vergadering was er aandacht voor, onder andere, de controle inzake de aangifte H7 en procedure voor vernietiging/wederuitvoer en het rapport van de Wise Persons Group.

29/06/2022 Presentatie subwerkgroep PN/TS - Lucht

Op 27 juni kwamen de leden van de projectgroep PN/TS – Lucht samen. Tijdens de meeting kregen ze meer informatie over het MASP-project PN/TS en hoe dit eventueel in de Belgische Luchthavens te implementeren.

28/06/2022 Verslag Werkgroep Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing zijn op 17 juni bijeengekomen. Besproken punten waren onder meer de publicatie van de lijst van douanevertegenwoordigers op de AAD&A-website, het goedkeuringsstempel en de contactpersonen voor noodgevallen.

27/06/2022 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen op 10 juni samen bij "Sioen Industries". Onder andere CBAM, MASP en

24/06/2022: Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland

Vanaf 10 juli 2022 worden er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld. Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk voor bepaalde goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

23/06/2022 Presentatie WG Digitale Strategie: NCTS p5 - testomgeving

Op 23 juni kwamen de leden van de Werkgroep Digitale Strategie samen. Tijdens de meeting gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer uitleg over de NCTSp5 testomgeving.

22/06/2022 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 19 mei kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken de sancties tegen Rusland, de problematiek van de vervallen T-documenten en de activiteiten van de Projectgroep PN/TS - Zee.

21/06/2022 Crisis Oekraïne: Handelsliberaliseringsmaatregelen op Oekraïense producten

Het Europese Parlement en de Raad stellen met Verordening 2022/870 van 30 mei 2022 tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen in ten aanzien van Oekraïense producten. Deze maatregelen zijn van kracht sinds 4 juni.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS